Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia

 
sveiki  

Sveiki
Kas yra ?
Kam skirta ?
Kiek kainuoja?
Kitų atsiliepimai
Kas toliau?

Alfa skirta visiems, ypač tiems,

  • Kurie nori daugiau sužinoti apie krikščionybę;
  • Kurie krikščionimis tapo palyginti neseniai;
  • Kurie bažnyčią pradėjo lankyti neseniai;
  • Kurie tiesiog nori atnaujinti pagrindų žinias.

kursą siūlo pačios įvairiausios bažnyčios, pvz.:

  • Katalikai, liuteronai, reformatai, anglikonai, metodistai, baptistai, Išganymo armija, Laisvieji krikščionys, sekmininkai ar namų bažnyčios.
  • Visos bažnyčios pristato tą pačią medžiagą, įvesdamos tik nedidelius pakeitimus.

Lietuvišką kurso medžiagą paruošė Katalikų evangelizacijos centras (prie Kauno kunigų seminarijos - +370 611 18807).

Kiek kainuoja ? >